İngilis Dilində Rəqəmlər

İngilis Dilində Rəqəmlər

Bir dili öyrənməyə başlayarkən “salam”, “sağ ol”, “necəsən” kimi sözlərlə birlikdə ən az 10-a qədər saymaq da öyrənilir. Təzə dil açan uşaqlar da artıq ingilis dilində saymağı bacarırlar. Bu yazımızda ingilis dilində rəqəmlər mövzusuna toxunduq.

İngilis dilində saymaq əslində çox asan birşeydir. Bunu üçün ilkin olaraq 1-dən 9-a qədər rəqəmləri öyrənmək lazımdır. Çünki, rəqəmlər sadəcə riyaziyyatın deyil, həyatın da bir parçasıdır. Bu da ingilis dilində rəqəmlər və cümlə içində nümunələr;

 

1

11 rəqəmi – hər şeyin başlanğıcı! İngilis dilində one kimi yazılır, uan kimi tələffüz edilir. Toplama əməlində təsirli, vurmada isə neytral elementdir. Yalnızdır, ama sevəni çoxdur.

You are my one love!

Sən mənim yeganə sevgimsən!

2

2

İngilis dilində yazılışı two, oxunuşu isə tuu kimi oxunur.

I saw World war, two times. So, I don’t want the third!

İki dünya müharibəsi gördüm, üçüncüsünü görmək istəmirəm artıq!

3

3

Three kimi yazılır srii olaraq tələffüz edilən 3 rəqəmi! İslamda müqəddəs olduğuna inanılır.

Can you get there three tea?

Üç çay ala bilərəmmiİ?

4

4

Four olaraq yazılır, foo kimi oxunur.

I have four younger brothers! So, you can not send me to grocer!

4 kiçik qardaşım var. Yəni məni baqqala göndərə bilməzsən!

5

5

Five ingilis dilində beş deməkdir. Tələffüzü fayf şəklindədir. Tənbəl şagirdlərin arzusu, əlaçıların dostudur.

Do you know five rules of Islam?

İslamın beş şərtini bilirsən?

6        

6

İngilis dilində six olaraq yazılır. Tələffüz edilərkən siks şəklində səslənir. 6 rəqəmi dedikdə altıncı hiss yada düşür. Sixth Sense filmini də izləmisiniz yəqin ki.

I passed 6 exams in exam week.

İmtahan həftəsində 6 imtahandan keçdim.

7

7

İngilis dilində seven olaraq yazılır, biz sevn deyə oxuyuruq. Bir çoxlarının uğurlu rəqəmidir. Dünyanın yeddi təbəqəsi, göyün yeddi qatı, dünyanın yeddi möcüzəsi, göy qurşağının yeddi rəngi…

Germany became first team to score 7 goals in a World Cup semi final.

Almaniya Dünya Kuboku yarım finallarında 7 qol atan ilk komandaolub.

8

8

Dünyanın yeddi qatdan ibarət olduğunu düşünsək, tanrı səkkizinci qatda olduğu qənaətinə gəlmək olar. Buna cənnət də demək mümkündür. Çünki İslama görə cənnət 8 qatdan ibarətdir.

İngiliscə eight olan 8 rəqəmi eyt kimi tələffüz edilir.

Octopus has eight legs.

Oktopadın 8 ayağı var.

9

9

9 ən böyük rəqəmdir. Türk və Altay mifologiyasına görə 9 müqəddəs rəqəmdir. Çünki, dünyanı yaradan Qara xan dünyanın mərkəzində 9 budaqlı ağac əkmişdi. Bundan əlavə körpə 9 ay ana bətnində qalır. İngilis dilində nine yazılır nayn olaraq oxunur.

Cats have 9 lives.

Pişiklər 9 canlıdır.

0

0

Riyaziyyatın da, həyatın da ən sirli rəqəmi, sıfır! İngilis dilində zerodur. Tələffüzü zirodur.

Our goal is, zero carbon emissions in 2030.

Məqsədimiz 2030-cu ildə karbon ayrılmasını sıfıra endirməkdir.

İngilis Dilində Aforizmlər və Gözəl Sözlər

Son illərdə aforizmlər, gözəl sözlər və kəlamlar çox dəbdədir. Hər kəs öz sosial media paylaşımlarında istər şəkilli, istər şəkilsiz statuslarda gözəl sözlər paylaşaraq insanların marağını cəlb etməyə başlayıb. Hətta bu məqsədlə yüzlərcə gözəl söz səhifələri fəaliyyət göstərməkdədir. Artıq axtardığınız hər yerdə bu kəlamlar qarşınıza çıxacaq.

İngilis dilində status yazmaq isə daha təsirlidir və karizmatikdir. Biz də axtarıb ən məşhur, ən maraqlı və anlamlı aforizmləri bu yazımızda sizin üçün bir araya gətirdik. Ümid edirik ki, bəyənəcəksiniz.

Marylin Monroe

 • Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.

Qüsur gözəllikdir, dəlilik dahilikdir. Tamamilə gülünc olmaq tamamilə darıxdırıcı olmaqdan daha yaxşıdır.

 • If you can make a woman laugh, you can make her do anything.
  Bir qadını güldürə bilirsənsə ona hər şey etdirə bilərsən.
 • A wise girl kisses but doesn’t love, listens but doesn’t believe, and leaves before she is left.

Ağıllı qadın öpər amma sevməz, eşidər, inanmaz və tərk edilməmişdən əvvəl tərk edər.

 • If you’re gonna be two-faced at least make one of them pretty.

İkiüzlü olmaq istəyirsənsə, çalış heç olmasa biri gözəl olsun.

 • It’s far better to be unhappy alone than unhappy with someone — so far.

Kiminləsə bədbəxt olmaq tək başına bədbəxt olmaqdan daha betərdir.

Albert Einstein

 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.
  Həyat velosiped sürməyə bənzəyir. Balansını saxlamaq üçün sürməyə davam etməlisən.
 • Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.
  Heç səhv etməyən biri, heç vaxt yeni bir şey etməyən biridir.
 • A clever person solves a problem. A wise person avoids it.
  Ağıllı insan problemi həll edir. Müdrik insansa ondan qaçır.
 • Any fool can know. The point is to understand.
  Hər axmaq bilir ki, əsas məsələ başa düşməkdir.
 • Try not to become a man of success. Rather become a man of value.
  Uğurlu adamı olmaqdansa dəyərli adamı olmağa çalış.
 • Gravitation is not responsible for people falling in love.
  Eşqə düşən insanlara görə cazibə qüvvəsi heç bir məsuliyyət daşımır.

Bob Marley

 • Some people feel the rain, others just get wet.

Bəziləri yağışı hiss edir, geriyə qalanlar sadəcə islanır.

 • Overcome the devils with a thing called love.

Şeytanların öhdəsindən sevgi adlanan şeylə gəlmək olar.

 • When one door is closed, don’t you know that many more are open.

Bir qapı bağlandığında, daha çox başqa qapının açıldığını bilmirsənmi?

 • Love the life you live. Live the life you love.

Yaşadığın həyatı sev. Sevdiyin həyatı yaşa.

 • Man is a universe within himself.

İnsan öz-özlüyündə bir dünyadır.

 • You just can’t live in that negative way, make way for the positive day.

Belə neqativ yaşaya bilməzsən, pozitiv günlərə yol aç.

 • Wake up and live!

Oyan və yaşa!

 • The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for.

Həqiqət odur ki hər kəs səni incidəcək. Sadəcə elə birini tapmalısan ki, əziyyət çəkməyə dəysin.

 • The biggest coward is a man who awakens a woman’s love with no intention of loving her.

Ən qorxaq kişi sevmək niyyəti olmadığı halda bir qadında sevgi oyadandır. 

 • You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.

Güclülük tək çarən olmayıncaya qədər nə qədər güçlü olduğunu bilə bilməzsən.

Mevlana Jalauddin Rumi

 • What you seek is seeking you.

Axtarışında olduğun şey də səni axtarır.

 • Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form.

Kədərlənmə, itirdiyin hər nədisə başqa şəkildə sənə gələcək.

 • Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.
 • Dünən ağıllı idim, dünyanı dəyişmək istəyirdim. Bu günsə müdrikəm, özümü dəyişirəm.
 • Silence is the language of god,all else is poor translation.

Susqunluq tanrının dilidir, geriyə qalanlar isə zəif tərcümə.

 • Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder.
  Səsini yox, sözlərini qaldır. Gülləri böyüdən ildırım deyil, yağışdır.
 • Everything in the universe is within you. Ask all from yourself.”
  Hər şey səndədir. Hər şeyi özündən soruş.

Confucius.

 • Everything has beauty, but not everyone sees it.

Hər şeydə bir gözəllik var, lakin bunu hamı görə bilmir.

 • Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.

Sevdiyin işi seç, beləliklə ömründə bir gün də işləmək məcburiyətində qalmayacaqsan.

 • Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Həyat doğrudan da sadədir, lakin biz onu mürəkkəbləşdirməkdə təkid edirik.

 • Silence is a true friend who never betrays.

Susmaq heç vaxt xəyanət etməyən bir dostdur.

 • I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Eşidirəm və unuduram. Görürəm və xatırlayıram. Edirəm və başa düşürəm.

 • It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

Dayanmadıqca, nə qədər yavaş getdiyin problem deyil.

 • Wherever you go, go with all your heart.

Hara gedirsən get, bütün qəlbinlə get.

Socrates

 • I know one thing and that is that I know nothing.

Bircə şey bilirəm ki, heç bir şey bilmirəm.

 • Worthless people live only to eat and drink; people of worth eat and drink only to live.

Qiymətsiz insanlar yemək və içmək üçün yaşayırlar, dəyərli insanlar isə yaşamaq üçün yeyirlər.

 • Strong minds discuss ideas, average minds discuss events, weak minds discuss people.

Güclü beyinlər fikirləri, orta beyinlər hadisələri, zəif beyinlər isə insanları müzakirə edirlər.

 • Life without experience and sufferings is not life.

Təcrübəsiz və əziyyətsiz bir həyat həyat deyildir.

 • My advice to you is to get married: if you find a good wife you’ll be happy, if not, you’ll become a philosopher.

Mənim sizə məsləhətim odur ki, evlənin. Əgər yaxşı qadın tapsanız xoşbəxt olacaqsınız, yox əgər tapmasaz filosof.

 • Whether you will marry or not – you will regret.

Fərqi yoxdu, evlənsəniz də evləməsəniz də peşman olacaqsınız.

 • To move the world we must move ourselves.

Dünyanı tərk etmək üçün özümüzü tərk etməliyik.

 • Life is full of questions. İdiots are full of answers.

Həyat suallarla, axmaqlar cavablarla doludur.

Shakespeare

 • Love me or hate me, both are in my favor… If you love me, I will always be in your heart… İf you hate me, I’ll always be in your mind.

Məni sevsən də, nifrət etsən də mənim xeyrimədir. Əgər məni sevsən hər zaman ürəyində olacağam, sevməsən hər zaman beynində.

 • Listen to many, speak to a few.

Çoxuna qulaq as, azına danış.

 • If music be the food of love, play on.

Musiqi eşqin qidasıdırsa, çal.

 • Love all, trust a few, do wrong to none.

Hər şeyi sev, az şeyə inan, heç kimə pislik etmə.

 • When I saw you I fell in love, and you smiled because you knew.

Səni gördüyümdə eşqə düşdüm. Sənsə gülürdün, çünki bilirdin.

 • Have more than you show, speak less than you know.

Göstərdiyindən çoxuna sahib ol, bildiyindən az danış.

Michel de Montaigne

 • Lend yourself to others, but give yourself to yourself.

Özünü başqalarına borc ver. Lakin özünü özünə ver.

 • A man who fears suffering is already suffering from what he fears.

Əziyyət çəkməkdən qorxan insan, artıq qorxduğu şeydvn əziyyət çəkməkdədir.

 • A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Yalnız kor qadın və kar ər arasında yaxşı bir evlilik ola bilər.

 • Cowardice is the mother of cruelty.

Qorxaqlıq qəddarlığın anasıdır.

 • If you press me to say why I loved him, I can say no more than because he was he, and I was I.

Onu niyə sevdiyimin səbəbini soruşsan, yalnızca mənim mən olduğum üçün, onu o olduğu üçün, sevdiyimi söyləyə bilərəm.

George Bernard Shaw

 • Do not fight with pigs – you will be smeared in mud, but the pig will like it.

Donuzlarla savaşma, sən palçığa bulanacaqsan, amma donuz bunu çox xoşlayacaq.

 • Beware of false knowledge; it is more dangerous than ignorance.

Yalnış biliyə sahib olmaq cahillikdən çox daha təhlükəlidir.

 • People never grow up. They simply learn to behave in society.

İnsanlar heç vaxt böyümürlər, sadəcə cəmiyyət içində davranmağı öyrənirlər.

Goethe

 • Nothing is wort more than this day.

Bu gündən qiymətli heç nə yoxdur.

 • Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.

Bilmək kifayət deyil, həyata keçirmək lazımdır. İstək yetərli deyil, etmək lazımdır.

 • God made man simple, but how we changed and got complicated is hard to say.

Allah insanı sadə yaradıb, lakin biz necə dəyişdik və mürəkkəbləşdik, bunu demək çətindir.

Oscar Wilde 

 • Never love anybody who treats you like you’re ordinary.

Sənə adi bir insanmışsan kimi davranan birini heç vaxt sevmə.

 • To live is the rarest thing in the world. Most people just exist.

Yaşamaq bu dünyada nadir olan bir şeydir. Çox insan sadəcə mövcuddur.

 • Be yourself. Everyone else is already taken.

Özün ol. Qalan hamı artıq istifadədədir.

 • A man who doesn’t think for himself doesn’t think at all.

Özünü düşünməyən heç nə düşünmür deməkdir.

 • Woman are made to be loved, not understood.

Qadınlar sevilmək üçün yaradılıblar başa düşülmək üçün yox.

 

Pablo Picasso

Every child is an artist.  The problem is how to remain an artist once he grows up.

Hər bir uşaq bir sənətçidir. Məsələ böyüyəndə də sənətçi qalmalarıdır.

Stephen Covey

I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.

İçində olduğum vəziyyətlərin yox, qərarlarımın məhsuluyam.

İngilis Dilini Danışaraq Oyrenmek

Bu yazımızda sizə ingilis dilində danışmaq niyə önəmlidir və ingilis dilini danışaraq öyrənməyin necə mümkün olduğunu paylaşacağıq.

20-ci əsrin sonları və 21-ci əsrin başlanğıcından etibarən tələbə, işçi, biznesmen və s. hər təbəqədən fərdlər üçün ingilis dili vacib bir ehtiyaca çevrilmişdir. Bəs ingilis dilində danışmaq nə üçün bu qədər vacibdir? İngilis dili dünyada ən çox danışılan dillər arasında üçüncü yeri tutur. Birinci sırada Çin dili, ikinci sırada isə ispan dili gəlir. İngilis dilini ana dili olaraq istifadə edən insanların sayı təqribən 400 milyondur. İngilis dilinin əhəmiyyətinin bu dərəcə artmasının səbəbi onun yalnızca müəyyən coğrafi regionla məhdudlaşmamasıdır. Bir çox dil sadəcə öz coğrafi bölgəsidnə danışılır.

İngilis dili isə dünyanın hər bir yanında danışılan bir dildir. Burada ən önəmli faktor Birləşmiş Krallığın, yəni Britaniyanın müstəmləkəçilik dövründə, bir çox regionda hakimiyyət qurmasıdır. İngilis dili ana dili olaraq İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları, İrlandiya, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Şotlandiya, Uels və Kanadada danışılmaqdadır.

İngilis dilinin rəsmi dil olaraq istifadə olunduğu ölkələr sırasında Hindistan, Cənubi Afrika, Sinqapur, Honq-Konq, Filippinlər, Keniya, Nigeriya, Malta və daha bir çox ölkəni misal göstərmək olar. Hamısını bir yerə toplasaq 73 ölkədə ingilis dili 1 milyard insanın ünsiyyət vasitəsidir. Bunlardan əlavə 1 milyard insan da ingilis dilini ikinci dil olaraq danışdığını və ya öyrəndiyini düşünsək hara gedirsiniz gedin mütləq ingilis dilində danışan biri ilə qarşılaşacaqsınız.

İngilis dilində danışmağın əhəmiyyəti burada bitmir. Eyni zamanda Dünya miqyasında ticarət, elm, diplomatiya, sənət, kino, dənizçilik və aviasiya sahələrinin əsasını təşkil edir. 1980-90-cı illərdə məktəblərdə və universitetlərdə şeçmə dərs olaraq qarşımıza çıxan ingilis dili hal-hazırda bütün məktəblərdə məcburi keçilir.

Çağımızın ən əsas kəşfi olan internetin də ana dili ingilis dilidir. Bütün bu səbəblərdən ötrü ingilis dilində danışmaq müasir dövrün ən önəmli xüsusiyyətlərindən birinə dönüb.

Bəs danışaraq ingilis dili necə öyrənilir? Hər gün cəmi 10-30 dəqiqənizi ingilis dili danışmağa həsr eləsəniz ingilis dilinizi necə təkmilləşdirdiyinizi görəcəksiniz. Hər gün işə, dərsə gedən insanların da əlavə qayğıları artmasın deyə bir həll yolu var artıq. İnternet vasitəsilə, evdə oturaraq ingilis dili öyrənmək. Səviyyəniz nə olursa olsun Azəringiliscə sizə istədiyiniz səviyyəyə çatmağa yardım edəcək.

Gündə cəmi yarım saat ana dili ingilis dili olan müəllimlərlə internetdə görüntülü danışaraq ingilis dilini sıfırdan öyrənə və ya səviyyənizi təkmilləşdirə bilərsiniz. Mobil proqramlar vasitəsilə yeni sözlər öyrənə bilər, bilmədiyiniz sözlərin tərcüməsinə baxa bilər və maraqlı şəkildə ingilis dili öyrənə bilərsiniz.

İngilis dilində mükəmməl danışmaq Azəringiliscə sayəsində artıq xəyal deyil. Siz də səhifəmizi ziyarət edə və təkliflərlə maraqlana bilərsiniz. İngilis dili səviyyəsini inkişaf etdirən, tələffüz ilə birlikdə dilin quruluşunu, mədəniyyətini və bütün başqa yönlərini qavrayan on minlərlə insandan biri də siz ola bilərsiniz.

www.azeringilisce.com

İngilis Dilində Şeirlər

Bir çox şeir vardır. Özünüzü tapdığınız, özünüzə yaxın hisstediyiniz duyğularınızın əks olunduğu şeirlər. Elə şeirlər var ki, içində xəyallara dalırsınız və elə şeirlər vardır ki, insanı ağladır Əlbəttə, Azərbaycan şeirinin yerini verməsə də aşağıda bir neçə məşhur ingilis şairlərinin şeirləri və tərcüməsini yazırıq. Xoşunuza gələcəyini ümid edirik;

 1. Edgar Allan Poe

A dream within a dream

Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow–
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand–
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep–while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

 

Edgar Allan Poe

Xəyal içində xəyal

 

Al bu busəni qaşın üstə!

Və indi ayrılarkən,

İzn ver, etiraf edim-

Yalnış deyildi söylədiyin

Günlərin bir yuxuydu deyəndə;

Ümid yenə uçub getdisə

Gecə və ya gündüz

Xəyalda ya da heç birində

Bəs yox olub gedən nədir?

Gördüyümüz və görüldüyümüz hər şey

Yuxu içində yuxudur.

 

 

Bir uğultunun ortasındayam

Ləpədöyən sahildə

Və ovcumda tutduğum

Qızıl qum dənələri-

Nə qədər az olsalar da sürüşüb gedirlər

Barmaqlarımdan dərinliklərə

Ağlarkən- mən ağlarkən!

Tanrım! Möhkəm saxlaya bilərik-

Ovcumuzdan düşmədən?

Tanrım! Qurtara bilərikmi

Kimisə azğın sulardan?

Yoxsa xəyal içində bir xəyaldır

Hər gördüyümüz, göründüyümüz?

 

İstəsəniz aşağıdakı linkə girərək şeiri dinləyə də bilərsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=yz6aruIS5TY

 

 

 

 1. Məşhur ingilis şairi və dramaturqu Vilyam Şekspiri isə tanımayan yoxdur. Onun qısa və anlamlı sözlərlə qələmə aldığı məşhur bir şeirini sizlə paylaşırıq:

 

I’m Afraid

William Shakespeare

 

You say that you love rain,

but you open your umbrella when it rains…

You say that you love the sun,

but you find a shadow spot when the sun shines…

You say that you love the wind,

But you close your windows when wind blows…

This is why I’m afraid;

You say that you love me too…

 

Vilyam Şekspir

Qorxuram

Yağışı sevdiyini deyirsən,

Amma yağış yağanda çətirini açırsan…

Günəşi sevdiyini deyirsən,

Günəş çıxanda kölgə axtarırsan…

Küləyi sevdiyini deyirsən,

Külək əsəndə pəncərələri bağlayırsan…

Bax elə buna görə qorxuram;

Məni də sevdiyini deyirsən…

 

 1. Sylvia Plath

Mirror

I am silver and exact. I have no preconceptions.
Whatever I see I swallow immediately
Just as it is, unmisted by love or dislike.
I am not cruel, only truthful ‚
The eye of a little god, four-cornered.
Most of the time I meditate on the opposite wall.
It is pink, with speckles. I have looked at it so long
I think it is part of my heart. But it flickers.
Faces and darkness separate us over and over.

Now I am a lake. A woman bends over me,
Searching my reaches for what she really is.
Then she turns to those liars, the candles or the moon.
I see her back, and reflect it faithfully.
She rewards me with tears and an agitation of hands.
I am important to her. She comes and goes.
Each morning it is her face that replaces the darkness.
In me she has drowned a young girl, and in me an old woman
Rises toward her day after day, like a terrible fish.

 

Sylvia Plath

Ayna

 

Gümüşdənəm və xətasızam. Qərəzsizəm.

Gördüyümü dərhal uduram.

Olduğum kimiyəm, sevgiylə ya da sevgisizliklə örtülmədim.

Zalım deyiləm mən, sadəcə gerçəkçiyəm.

Dördbucaqlı, kiçik bir tanrı gözüyəm

Adətən qarşı divarı düşünürəm.

O xallı və çəhrayıdır. Ona elə çox baxmışam ki,

Onun qəlbimin bir parçası olduğunu düşünürəm. Lakin çırpınır.

Üzlər və qaranlıq bizi yenə də ayırır.

 

İndiysə bir göləm mən. Özünün əslində

Kim olduğunu arayan qadın mənə doğru əyilir.

Sonra isə yalançılara – şamlara və aya doğru dönür.

Mən arxasını görürəm və sadiqliklə əks etdirirəm

O isə göz yaşları və təlaşla mükafatlandırır məni.

Mən onun üçün önəmliyəm. O gəlir və gedir

Hər səhər onun üzüdür qaranlığı əvəz edən.

İçimdə boğdu gənc bir qızı və qorxunc bir balıq kimi

Yaşlı bir qadın yüksəlir ona doğru içimdə gün keçdikcə.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6nZht4WMoMo

 

 

 1. She walks in beauty

Lord Byron

 

She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes:
Thus mellow’d to that tender light
Which heaven to gaudy day denies.

One shade more, one ray less,
Had half impair’d the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o’er her face;
Where thoughts serenely sweet express
How pure, how dear their dwelling place.
And on that cheek, and o’er that brow
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!

 

Gözəllikdə gəzir o

Lord Byron

 

Buludsuz ölkələrin və ulduzsuz səmaların

Gecəsi kimi gəzir o gözəllikdə;

Qaranlığın ən qarası, ən bəyazı işığın

Görüşüb ədasında, gözlərində;

Səmanın möhtəşəm gündən belə əsirgədiyi

Meyvələrin qədifə işığı bədənində.

 

İşıq bir az azalsa, bir az kölgələnsə üz,

Quzğun saç hörüklərini dalğalandıran

Ya da gəlib yavaşca cizgilərinə qonan

Tərifsiz gözəlliyin solduğunu görərik;

O yumşaq, saf yerdə, qonaq qalıb gecələr

Şirin, duru, tərtəmiz düşüncələr.

 

O yumşaq, o xoş və fəsahətli

Alnının üzərində, yanağında;

Qalib gələn gülüşlər və parıldayan rənglər

Anladır ölümlü, yalan dünyada

İnamla keçən günləri

Ürəyində hər zaman məsum sevgi!

 

 

 

 

 

 1. Bir də sizə lazım ola biləcəyini düşünərək sözləri Əhməd Cavada, musiqisi Üzeyir Hacıbəyova məxsus olan Azərbaycan himninin ingilis dili variantını paylaşırıq;

https://youtu.be/lubIHgvzL2Q

 

Azerbaijan National Anthem

Azerbaijan! Azerbaijan!
Cherished land of valiant sons,
We are ready to give our heart and life for you.
All of us can give our blood for you.
Live happily with your three-colored banner.
Live happily with your three-colored banner.
Thousands of souls were sacrificed for you.
Your chest became a battlefield.
Soldiers who deprived themselves of their lives,
Each of them became a hero.
May you become a flourishing garden.
We are ready to give our heart and soul for you.
A thousand and one endearments are in my heart.
And uphold your honor.
To raise your banner
And uphold your honor,
All the youth are eager.
Cherished land, Cherished land.
Azerbaijan! Azerbaijan!
Azerbaijan! Azerbaijan!

 

Azərbaycan Dövlət Himni

Azərbaycan, Azərbaycan

Ey qəhrəman övladın Vətəni (2)

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız,

Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz,

Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa (2)

Minlərlə can qurban oldu,

Sinən hərbə meydan oldu.

Hüququndan keçən əsgər

Hərə bir qəhrəman oldu.

Sən olasan gülüstan,

Sənə hər an can qurban

Sənə min bir məhəbbət,

Sinəmdə tutmuş məkan

Namusunu hifz etməyə,

Bayrağını yüksəltməyə,

Cümlə gənclər müştaqdır,

Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!

Azərbaycan! Azərbaycan!

Azərbaycan! Azərbaycan!

 

 

 

Xarici Dil Kursları

Dil ünsiyyət vasitəsidir. Eyni cəmiyyətdə yaşayan insanlar eyni dildə danışaraq bir-birilərilə ünsiyyət qururlar. Lakin, bu gün sürətlə inkişaf edən və dəyişən dünyamızda başqa millətlərlə də ünsiyyət qurmaq qaçınılmazdır. Başqa sözlə desək, digər ölkələrlə hər sahədə məlumat alıb-verə bilmək, iqtisadi əlaqələr qurmaq və öz fikrimizi ifadə edə bilmək üçün ana dilimizdən başqa ən az bir dil bilmək məcburiyyətindəyik.

Günümüzdə iqtisadi və texnoloji inkişaflar nəticəsində, ingilis dili demək olar ki bütün ölkələrdə istifadə edilən dünya dili səviyyəsinə gəlib. Nəticədə, Azərbaycanda da xarici dil təhsili daha çox ingilis dili tədrisi üzərində qurulmuşdur.

Yaşadığımız əsr məlumat və texnologiyalar əsridir. Fərdlər və cəmiyyətlər məlumat əldə edə bilmək üçün əllərindən gələni edirlər. Qloballaşan dünyamızda müxtəlif fərdlər arasında ünsiyyət çox əhəmiyyətlidir. Hal-hazırda ünsiyyət həm vizual, həm yazılı yayımlar, həm də kompyuterlər köməkliyilə həyata keçirirlir. Bu qlobal ünsiyyətin ortaq dili ingilis dili, vasitəsi isə internetdir.

Bu səbəbdən də insanlar ingilis dilini internetdən öyrənməyə üstünlük verirlər. Çünki, biznesmenlərdən tutmuş dövlət qulluğu idarəçilərinə qədər, hətta ən sıradan satıcılardan belə ikinci bir xarici dil tələb olunur. Bu səbəbdəndir ki insanlar tez-tez xarici dil kurslarına müraciət edirlər. Amma hansı xarici dil kursunun daha yaxşı olduğunu bilmək və daha keyfiyyətli təhsil almaq çox vacibdir.

Azəringiliscə.com Azərbaycanda onlayn xidmət göstərən ən yaxşı saytlaran biridir. Hal-hazırda ölkəmizdə istifadəsi artmaqdadır. Onlayn dərslər vasitəsilə ingilis dilini mükəmməl öyrənə bilər və danışa bilərsiniz. Danışığı təkmilləşdirmək üzərində qurulmuş onlayn dərslərdə həm sözlər həm qrammatika öyrənə bilər və öyrəndiklərinizi sadəcə dəftər üzərində yox həm də danışaraq inkişaf etdirə bilərsiniz.

Onlayn xarici dil kursları sayəsində ingilis dili öyrənmək çox asandır. Dərs saatları sizin istədiyiniz vaxtlarda təyin olunur. İstədiyiniz müəllimi seçə bilirsiniz. Onlayn xarici dil kurslarının əsas avantajlarından biri də pedoqoqların ana dili ingilis dili olmasıdır. Ana dili ingilis dili olan müəllimlər sizə məqsədinizə çatmağa kömək edəcəklər. Beləliklə, ən təsirli və ən qısa yollarla ingilis dilində danışmağa başlayacaqsınız.

Azəringiliscə proqramında sistemə ilk daxil olduğunuz andan etibarən öyrənməyə başalayırsınız. Sizə verilən günlük sözləri öyrənib cümlə qurmağa başlayırsınız. Hər bir tələbəyə aid olan şəxsi səhifəsində dərsləri və eyni zamanda da səhvləri qeyd olunur.

Bütün bunlardan əlavə, azəringiliscə blog, lüğət və wordly proqramları da xidmətinizdədir. Bu proqramlar vasitəsilə həm keyfiyyətli həm əyləncəli təhsil alacaqsınız. Öz inkişafınızı özünüz izləyə bilərsiniz. Dərslər individual olduğu üçün diqqət mərkəzində yalnız siz olacaq və müəlliminiz sadəcə sizlə maraqlanacaq.

Dünyanın bir çox ölkəsində illərdir fəaliyyət göstərən “konuşarak öğren” proqramının ölkəmizdəki filialı olan Azəringiliscə artıq çox yayılmağa və inkişaf etməyə başlamışdır. Siz də keyfiyyətli təhsil almaq üçün ziyarət edin: www.azeringilice.com