7+5 Aylıq Paket

116 AZN

X 7 AY

On iki ay müddǝti boyunca hǝftǝnin beş günü hǝr gün 10 dǝqiqǝlik fərdi dǝrslǝr

İndi Satın Alın

7+5 Aylıq Paket

209 AZN

X 7 AY

On iki ay müddǝti boyunca hǝftǝnin beş günü hǝr gün 20 dǝqiqǝlik fərdi dǝrslǝr

İndi Satın Alın

7+5 Aylıq Paket

289 AZN

X 7 AY

On iki ay müddǝti boyunca hǝftǝnin beş günü hǝr gün 30 dǝqiqǝlik fərdi dǝrslǝr

İndi Satın Alın

5+3 Aylıq Paket

131 AZN

X 5 AY

Səkkiz ay müddǝti boyunca hǝftǝnin beş günü hǝr gün 10 dǝqiqǝlik fərdi dǝrslǝr

İndi Satın Alın

5+3 Aylıq Paket

245 AZN

X 5 AY

Səkkiz ay müddǝti boyunca hǝftǝnin beş günü hǝr gün 20 dǝqiqǝlik dǝrslǝr

İndi Satın Alın

5+3 Aylıq Paket

354 AZN

X 5 AY

Səkkiz ay müddǝti boyunca hǝftǝnin beş günü hǝr gün 30 dǝqiqǝlik fərdi dǝrslǝr

İndi Satın Alın

3+1 Aylıq Paket

138 AZN

X 3 AY

Dörd ay müddǝti boyunca hǝftǝnin beş günü hǝr gün 10 dǝqiqǝlik fərdi dǝrslǝr

İndi Satın Alın

3+1 Aylıq Paket

239 AZN

X 3 AY

Dörd ay müddǝti boyunca hǝftǝnin beş günü hǝr gün 20 dǝqiqǝlik fərdi dǝrslǝr

İndi Satın Alın

3+1 Aylıq Paket

348 AZN

X 3 AY

Dörd ay müddǝti boyunca hǝftǝnin beş günü hǝr gün 30 dǝqiqǝlik fərdi dǝrslǝr

İndi Satın Alın